trang a ph ng 31 7 2021 tp h ng ng ng i d n chung s c ng l ng ch ng d ch thdt