to przez sar wszyscy my leli e oskar nie yje 19 odc 373