to lepiej ni zabi kilku niemc w jak partyzanci zdobywali bro j zef dr g wiadkowie epoki