Rauf & Faik — LUV (Official video)

Смотреть онлайн

Опубликовано: 2022-04-17
Продолжительность: 03:31
CREDITS:
Directed by Rauf & Faik / Andrew Svetlov @andrewwander
Director of Photography: Mark Klever
Producer: Emilia Roselli @rozmmi
1st AD: Marta Erman @_notasurething
Set designer: Yana Mu @yyaankeee
Costume designer: Olga Rashidova @sobaka._.tv
Style of Rauf & Faik: Yanis Smirnov @thisisyanis
Make up: Ekaterina Kuznetsova @vivet.beauty
Camera Operator: Konstantin Shmelev @dpshmelev
1st AC/Focus Puller: Takhir Timergaliev
Сamera mechanic: Alexander Melekesov
Gaffer: Andrey Petrov @petrovandrey81
Key Grip: Sergey Chuiko / Vadim Kodzhebash
Producer assistant: Sofia Yakunina @ikuniso
Costume designer assistant: Anna Popova @nicodenell
Set designer assistant: Mikhail Morozov
Edited by Andrei Svetlov @andrewwander
2nd Editors: Kirill Ordukhanov @k.ordukhanov / Nana Nizharadze @nananizh /
Olga Shishenkova @polumnaluna
Color: Alexander Zolotarev @alexanderzolotarev
Cleanup: Ayan Jakiev @more.objects
Location Manager: Alexander Kalkaev @ak.location
Administrator: Maria Arkhipova @arrrhippi
Backstage: Daniil Domashev @domashph

Cast:
Nikolay Gallyamov / Emilia Roselli / Vladislav Shmagun / Eva Davydova / Evdokia Krasnaya / Vyacheslav Sysoev / Sergey Ovchinikov / Viktoria Shevelkina / Oxana Silishcheva / Marta Erman / Vladislav Zaitsev

Booking:
[email protected]
Management/Cooperation:
[email protected]
​​​​​