olak a a herkesin i inde vuruluyor bir zamanlar ukurova 139 b l m