hum kahan ke sachay thay ost slowed reverb yashal shahid lyrics english arabic translation