haftal k de erlendirmede takip etti im nemli b lgeler