dili me uylandi nikoh to yi xamdam sobirov to yda maktabimda qo shigi shokga tushurdi