28.1.2012

Смотреть онлайн

Опубликовано: 2012-01-28
Продолжительность: 00:51
Tie zachody im priviezli zbytocne! Neprestajne nam nicia majetok, dom, utocia na nas, stat ani mesto nam NEPOMOZE! Radia nam VYSTAHOVAT SA Z VLASTNEHO DOMU!