19 05 2022

Смотреть онлайн

Опубликовано: 2022-05-18
Продолжительность: 17:15
Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim "Ukraińskie Słowo" jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana
z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Публікація виражає лише погляди автора/ів і не може ототожнюватися з офіційною позицією Міністра внутрішніх справ і адміністрації.